W górę

NA STRONIE TEJ ZAMIESZCZAMY MATERIAŁY OPRACOWANE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIAMI DO OBCHODÓW 100 - LECIA SZKOŁY W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2009

Historia Szkoły Podstawowej w Brzegach opracowana na podstawie kroniki szkolnej (plik w formacie pdf)- opracowanie M. Rabiańska - Para i Grażyna Stasik

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach (plik w formacie pdf) - wykaz absolwentów naszej szkoły na przestrzeni 100 - lat jej istnienia, lista sporządzona według daty urodzenia.

Ulotka - folder o naszej szkole opracowana na okoliczność obchodów 100 - lecia jej powstania (plik w formacie pdf)

W okresie I Wojny Światowej niektórzy mieszkańcy Brzegów zostali wcieleni do Armii Austro - Węgierskiej. Oto pamiątkowe zdjęcie żołnierzy z tamtego okresu

Notatka z kroniki szkolnej o założeniu Szkoły Podstawowej w Brzegach. Jedną z pierwszych nauczycielek o której mowa w kronice szkolnej założonej w 1927r była Krystyna Chowaniec. Oto jej zdjęcie ( druga z lewej ) tuż po ukończeniu szkoły dla nauczycieli w Kętach w 1928r.

 

Głównym inicjatorem budowy nowego budynku szkoły w Brzegach, w którym funkcjonuje ona obecnie był ówczesny Wójt Jan Budz - Wnęk. Budynek powstał w latach trzydziestych. Oto pamiątkowe zdjęcie z otwarcia jednej klasy w budynku szkoły.

Na zdjęciu siedzą od lewej Wójt Jan Budz - Wnęk, Nauczyciel Franciszek Duda i Sołtys Wojciech Czernik

Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć Jana Budza - Wnęka udostępnionych przez rodzinę.

Na przełomie lat 70/80 na miejscu, w którym stała szkoła  ufundowana przez hr. Władysława Zamoyskiego powstał budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegach. Głównymi inicjatorami i organizatorami prac związanych z jego powstaniem byli Panowie Józef Zubek - ówczesny sołtys Brzegów i komendant OSP oraz Bogdan Łukasiewicz - prezes OSP w Brzegach, a jednocześnie kierownik schroniska ZHP na Głodówce. W latach 1974 - 1986 prezesem OSP Brzegi był Jan Skowyra, a od 1986 Jan Zubek. Budynek powstał przy wsparciu finansowym Gminy Bukowina Tatrzańska, PZU, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem, Wspólnoty Leśnej w Brzegach i pracy społecznej miejscowej ludności. Remiza służy do dnia dzisiejszego mieszkańcom naszej miejscowości jako miejsce zebrań, występów artystycznych, różnych uroczystości okolicznościowych i zabaw tanecznych.

W latach siedemdziesiątych bardzo aktywnie działało w naszej szkole harcerstwo. Głównymi inicjatorkami działalności szkolnej drużyny harcerskiej były Panie Antonina Zubek oraz Helena Michalik – nauczycielki i dyrektorki tutejszej szkoły. Dużą pomocą w organizacji pracy harcerstwa służyły Wojska Ochrony Pogranicza ze strażnicy w Jurgowie, szczególnie duże zasługi miał w tym zakresie chorąży Józef Jurczak Oto kilka pamiątkowych zdjęć ze zbiórek drużyny harcerskiej.

W 1977r, na rok przed wyborem na papieża, przebywał w Brzegach z wizytą duszpasterską Metropolita Krakowski Kardynał Karol Wojtyła. Wizyta miała miejsce 1 listopada w 30 rocznicę święceń kapłańskich papieża Jana Pawła II. W trakcie zbierania materiałów fotograficznych natrafiliśmy na kilka pamiątkowych zdjęć które udostępniamy odwiedzającym naszą stronę.

W czerwcu 1992r w ramach pracy wychowawczej szkoły w związku z przygotowaniami do nadania szkole imienia patrona Władysława Zamoyskiego odbyła się pierwsza wycieczka uczniów do Poznania i Kórnika. W trakcie jej organizowania dużą pomocą służyli nam Państwo Ewa i Krzysztof Olejniczak, którzy od tej pory stali się przyjaciółmi naszej szkoły. Oto kilka zdjęć z tej wycieczki.

W dniu 24 kwietnia 1993r odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Brzegach imienia Władysława Zamoyskiego. Akt nadania odczytała imienia odczytała Pani Halina Bańka - Wizytator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. Odsłonięcia pamiątkowego portretu namalowanego przez malarkę Panią Magdalenę Kuklińską dokonał Wójt Gminy Franciszek Jezierczak. Uroczystość odbywała się w sali remizy OSP w Brzegach, w miejscu gdzie znajdowała się pierwotnie pierwsza szkoła ufundowana przez hrabiego Władysława Zamoyskiego.

Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć z tej uroczystości uzyskanych z nagrania video, stąd nie najlepsza ich jakość.

W dniach 18 - 20 września 1995r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Poznania i Kórnika. Obok zwiedzania tych miast i miejsc związanych z pobytem patrona szkoły byliśmy przyjęci przez Wojewodę Poznańskiego Pana Włodzimierza Łęckiego oraz Burmistrza Kórnika Pana Jerzego Lechnerowskiego. Sadziliśmy na pamiątkę tatrzańskie drzewa i krzewy pod pamiątkowym głazem poświęconym hrabiemu Władysławowi Zamoyskiemu w Wielkopolskim Parku Krajobrazowym. Oto kilka zdjęć z tej wycieczki.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był udział naszych uczniów w obchodach 80 rocznicy utworzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" w dniach 5-9 maja 2004r. w Poznaniu i Kórniku. Byliśmy goszczeni w SP nr 90 w Poznaniu, Gimnazjum w Kórniku, Domu Kultury "Pod Lipami". Braliśmy udział w Rajdzie Zamoyskiego, pełniliśmy wartę przed pamiątkowym głazem w Pożegowie poświęconym hrabiemu, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. w Kolegiacie Kórnickiej. Zespół Regionalny "Mali Brzegowianie" występował na dziedzińcu zamku w Kórniku. Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć z tych wydarzeń.

W dniu 10 października 2009r w trakcie uroczystości 100 - lecia szkoły planowane jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy - zdjęcie poniżej.

Tablica zamontowana jest na skalnym tatrzańskim głazie osadzonym na skarpie przed budynkiem szkoły.

Zapraszamy na uroczystość obchodów 100 - lecia szkoły wszystkich absolwentów. Imienne zaproszenia otrzymali goście z Wielkopolski, sponsorzy, byli nauczyciele i pracownicy szkoły, władze samorządowe gminy, starostwa, instytucje i osoby prywatne współpracujące ze szkołą w ramach pracy wychowawczej wokół postaci patrona szkoły. Zapraszamy do obejrzenia projektu zaproszenia - plik pdf.

List Ojca Leona Knabita do uczestników uroczystości 100 - lecia szkoły - plik pdf

UROCZYSTOŚĆ

Dnia 10 października 2009r odbyła się uroczystość obchodów 100 - lecia Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Mszę Św. w kościele Św. Antoniego odprawiał Wiceprowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego o. Jan Wróblewski w asyście Ks. Dziekana Władysława Pasternaka, proboszcza Ks. dr Stanisława Zyśk i innych księży. Wśród zaproszonych gości byli :

 • Senator RP i były Wojewoda Wielkopolski Pan Włodzimierz Łęcki

 • Małopolski Kurator Oświaty Pan Artur Dzigański

 • Wicekurator Wielkopolski Pani Hanna Mergler

 • Wicestarosta Tatrzański Pan Andrzej Skupień

 • Przewodniczący Rady Powiatu Pan Edward Tybor

 • Wiceburmistrz Kórnika Pan Hieronim Urbanek

 • Przewodniczący Klubu Wł. Zamoyskiego w Zakopanem Pan Piotr Bąk

 • Dyrektor Delegatury KO w Nowym Targu Pani Bożena Bryl

 • Przedstawiciel TPN Pan Tadeusz Figura

 • Prezes Oddziału ZNP w Zakopanem Pani Krystyna Kasak

 • Wójt Gminy Bukowina T. Pan Sylwester Pytel

 • Przewodniczący Rady Gminy Pan Franciszek Waliczek

Przybyła liczna grupa przyjaciół szkoły z Wielkopolski w osobach Państwa Olejniczaków, Paplaczyk i Strażyńskich. Obecni byli dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu Gminy Bukowina T.,  absolwenci i  uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele i mieszkańcy Brzegów.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli szkołę w organizacji uroczystości. Dziękujemy wszystkim rodzicom i mieszkańcom Brzegów za pomoc w przygotowaniu i jej przeprowadzeniu.

 

 Zapraszamy na fotoreportaż z uroczystości.

 

 

Copyright © 2007 by  SP w Brzegach

 

mail: sekretariat szkoły

Gmina Bukowina Tatrzańska

Kuratorium

MEN

Schronisko Młodzieżowe

Ciekawostki